Back to top

Dr. Tassos Anastasatos

Senior Economist, Eurobank; Advisor on Development to the President, New Democracy Party, Greece