Skip to main content
Back to top
Speaker Photo
Malliou
Aspasia Malliou
Subtitle
Partner, Potamitis Vekris, Greece